سومین برنامه تماس تلفنی رئیس سازمان با اعضا محترم در سال ۱۴۰۱

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت 14:27  | 1 بازدید الهام بايرامي

سومین برنامه تماس تلفنی رئیس سازمان با اعضا محترم در سال 1401
روز سه شنبه مورخ 1401/02/20
ساعت :17 الی 19
شماره تلفن: 33456731


ارسال دیدگاه :