دعوت از تمامي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي متقاضي اخذ مجوز فعاليت مجري آموزشي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه صدور، تمديد و ارتقا پايه مهندسين (سطح استان)

دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت 10:15  | 1 بازدید الهام بايرامي
ارسال دیدگاه :