انتخاب آقای مهندس حمیدرضا صحیح المزاج به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور کنترل نظارت مضاعف و آموزش مهندسین جدید الورود

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت 15:59  | 1 بازدید الهام بايرامي

       

ارسال دیدگاه :