جلسه خزانه داران و مدیران مالی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور در استان البرز برگزار شد.

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت 11:25  | 1 بازدید سجاد حقيقت

جلسه خزانه داران و مدیران مالی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور مهندس آرمان کریمی خزانه دار و آقای نقی زاده مسئول مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در مورخ 1402/08/22 در استان البرز برگزار شد.

🔹در این جلسه نظامنامه مالی و مالیاتی استان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ویرایش جدید آن برای تصویب به شورای مرکزی ارسال خواهد گردید.

ارسال دیدگاه :