- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

نظارت عاليه موضوع ماده35

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > نظارت عاليه موضوع ماده35 > اخبار > غیر قانونی بودن صدور استحکام بنا توسط ناظرین نظام مهندسی  

اخبار: غیر قانونی بودن صدور استحکام بنا توسط ناظرین نظام مهندسی

 

غیر قانونی بودن صدور استحکام بنا توسط ناظرین نظام مهندسی  

متن خبر

 
پیوست ها
FinalPrint1[9-32-33-876]برگ تائید استحکام بنا 630].pdf    
زمان ایجاد 2017/07/27 09:10 ق.ظ  توسط هادی شهباز 
زمان آخرین تغییر 2017/07/27 09:10 ق.ظ  توسط هادی شهباز