- محتویات اصلی صفحه
سايت

عضويت

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > عضويت

 فرم ها

فرم تمديد عضويت حقوقي -مربوط به سازندگان-مشاوران -آزمايشگاه - انبوه سازانFolder: فرم تمديد عضويت حقوقي -مربوط به سازندگان-مشاوران -آزمايشگاه - انبوه سازان
دستورالعمل هاي و مصوبات كميسيون هم ارزي - قابل توجه متقاضيان عضويت در سايت سازمانFolder: دستورالعمل هاي و مصوبات كميسيون هم ارزي - قابل توجه متقاضيان عضويت در سايت سازمان
مدارك لازم جهت انتقال به ساير استانهاFolder: مدارك لازم جهت انتقال به ساير استانها
آدرس ايميل واحد عضويت سازمانFolder: آدرس ايميل واحد عضويت سازمان
كاربرگ شماره يك- اشخاص حقيقي -فرم استشهاد محلي براي متولدين ساير استانها37 KBكاربرگ شماره يك- اشخاص حقيقي -فرم استشهاد محلي براي متولدين ساير استانها.pdf
فرم انتقال به دفاتر نمايندگي (شهرستان هاي تابعه) استان36 KBفرم انتقال به دفاتر نمايندگي (شهرستان هاي تابعه) استان.pdf
عدم اخذ نامه بعنوان مدرك از ادارات و يا آموزش پرورش381 KBعدم اخذ نامه بعنوان مدرك از ادارات و يا آموزش پرورش.jpg
كل مدارك بايستي برابر اصل شود464 KBكل مدارك بايستي برابر اصل شود.jpg
مدارك مورد نياز براي انتقال عضويت از استان آذربايجانغربي به ساير استانها15 KBمدارك مورد نياز براي انتقال عضويت  از استان آذربايجانغربي به ساير استانها.PDF
قابل توجه متقاضيان ورود به دانشگاهها در رشته هاي هفت گانه مهندسي ساختمان 99 KBقابل توجه متقاضيان ورود به دانشگاهها در رشته هاي هفت گانه مهندسي ساختمان .pdf
جدول كدرشته براي عضويت در سازمان95 KBجدول كدرشته براي عضويت در سازمان.pdf
قابل توجه فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته و متقاضي عضويت- عناوين كارداني قابل قبول در نظام مهندسي .pdf214 KBقابل توجه فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته و متقاضي عضويت- عناوين كارداني قابل قبول در نظام مهندسي .pdf.pdf
مدارك مورد نياز براي عضويت حقوقي در سازمان - Copy43 KBمدارك مورد نياز براي عضويت حقوقي در سازمان - Copy.pdf
 

 لينك هاي مرتبط