فایل‌ها

دستورالعمل دوره های آموزشی مربوط به کسری نمرات آزمونهای ورود به حرفه مهندسی مهرماه 1402 دانلود
دستورالعمل دوره های آموزشی مربوط به کسری نمرات آزمونهای ورود به حرفه مهندسی اردیبهشت ماه 1402 دانلود
ابلاغ دوره آموزشی مبحث19 "صرفه جویی انرژی در ساختمان ها" برای تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی رشته های عمران، معماری و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی دانلود
عناوین و سرفصل دوره های آموزشی کسری نمرات 58و59 داوطلبان آزمونهای "طرح و اجرای گود،پی و سازه نگهبان" و "ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی" آزمونهای مرداد1400وشهریور1401 دانلود
دستورالعمل دوره های آموزشی مربوط به کسری نمرات48و49 آزمونهای ورود به حرفه مهندسی دی ماه 1401 دانلود
دستورالعمل دوره های آموزشی کسری نمرات 58و59 داوطلبان آزمونهای "طرح و اجرای گود،پی و سازه نگهبان" و "ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی" آزمونهای مرداد1400وشهریور1401 دانلود
دستورالعمل دوره های آموزشی مربوط به کسری نمرات48و49 آزمونهای ورود به حرفه مهندسی شهریورما1401 دانلود
بخشنامه ملاک عمل قرار گرفتن ویرایش جدید(ویرایش چهارم) مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان در برگزاری دوره های آتی دوره آموزشی (تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها-دوره شماره 413) دانلود
عناوین و سرفصل دوره های ارتقاء پایه رشته ترافیک دانلود
بخشنامه آزمون های پایان دوره آموزشی لوله کشی گاز فشار قوی-متقاضیان عمده -شماره دوره 423 دانلود
بخشنامه دوره های نمرات 48و49 صلاحيت اجراي رشته هاي برق ومكانيك دانلود
بخشنامه برگزاری دوره ها بصورت حضوری دانلود
بخشنامه برگزاري دوره هاي آموزشي بصورت مجازي(الكترونيكي) دانلود
چك ليست ارزيابي مدرسان دانلود
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان دانلود
اصلاحيه دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي صلاحيت اجرا دانلود
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش دانلود
بخشنامه صدور پايه3 صلاحيت اجرا (دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا) دانلود
دستورالعمل شركت در آزمون دوره مبحث17 دانلود
سرفصل دوره هاي ارتقا پايه كليه رشته ها دانلود
عناوين دوره هاي ارتقاء پايه3به2و2به1 دانلود
شيوه نامه صدور، تمديد و ارتقاء پايه مهندسي دانلود