فایل‌ها

اطلاعیه واریز مابه التفاوت صدور پروانه اشتغال حقیقی وحقوقی لطفا مطالعه گردد دانلود
مدارک لازم جهت صدور مجوز دفتر طراحی اشتراکی به مدارک ناقص رسیدگی نخواهد شد و عودت می گردد تکمیل کلیه موارد الزامیست دانلود
دستورالعمل تشخیص صلاحیت آزمایشگاه ها لطفا مطالعه گردد دانلود
دستورالعمل اصلاحی سازندگان لطفا مطالعه گردد دانلود
دستورالعمل سازندگان لطفا مطالعه گردد دانلود
مبالغ پروانه اشتغال های حقیقی وحقوقی دانلود
مدارک لازم جهت صدور ،تمدید و ارتقا پایه سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان (موضوع بخشنامه شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 • لطفا کلیه مدارک کامل ارائه گردد . حضور مدیرعامل در کلیه مراحل تکمیل پرونده اجباری می باشد دانلود
فرم درخواست و تاییدیه تغییر فیلدکاری/ انتقالی-تعیین تکلیف پروژه ها جهت تغییر فیلد کاری دانلود
مدارک لازم جهت صدور، تمدید و ارتقا پروانه سازنده حقیقی (پیمان مدیریت ) (موضوع بخشنامه اصلاحي شماره 20828/430 مورخ ( 02/04/89) دانلود
مدارك موردنياز جهت تمديد، تعويض ، ارتقاي پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي واضافه نمودن صلاحیت جدید به مدارک ناقص رسیدگی نخواهد شد و عودت می گردد تکمیل کلیه موارد الزامیست دانلود
مدارک لازم برای اخذ پروانه اشتغال حقوقی خدمات فنی آزمایشگاهی مطابق دستورالعمل شماره 91/400/55745 لطفا کلیه مدارک کامل ارائه گردد . حضور مدیرعامل در کلیه مراحل تکمیل پرونده اجباری می باشد دانلود
مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي براي اولين بار(برای اعضای انتقالی) به مدارک ناقص رسیدگی نخواهد شد و عودت می گردد دانلود
مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي ( براي اولين بار- قبولین جدید ورود به حرفه ) به مدارک ناقص رسیدگی نخواهد شد و عودت می گردد دانلود