فایل‌ها

گزارش نویسی - نیک کار دانلود
سمینار نورپردازی معمارانه دانلود
فایل دوره آموزشی نظارت و بازرسی انشعابات برق کلیه اماکن-تاریخ برگزاری29و30و31فروردین ماه1403 مدرسین: مهندس علی رضازاده ماکوئی و آقای شهاب روزبان دانلود
فایل دوره آموزشی اجرای اتصال زمین (اجرای ارت)-تاریخ برگزاری 1403/01/28 مدرس: مهندس علی رضازاده ماکوئی دانلود
سمینار بازآموزی بازرسی و اجرای انشعابات برق-مدرس:مهندس علی رضا زاده ماکوئی دانلود
سمینار شناخت و بررسی رفتار لرزه ای اجزای غیرسازه ای ساختمانها با تمرکز بر دیوارهای بنایی و والپستها-پیوست ششم آیین نامه 2800-مدرس: دکتر امیرحسین خلوتی دانلود
سمینار مبانی پدافند غیرعامل-مدرس:دکتر داود آقایی خواجه پاشا دانلود
فایل دوره آموزشی نظارت وبازرسی انشعابات برق-تاریخ برگزاری:20و21و22تیرماه1402 دانلود
فایل دوره آموزشی اجرای اتصال زمین (اجرای ارت)-تاریخ برگزاری 1402/04/23 دانلود
سمینار مناسب سازی ساختمان ها و فضاهای شهری برای معلولین و جانبازان-مدرس: دکتر ناصر ثبات ثانی دانلود
سمینار بازآموزی مبحث 17مقررات ملی ساختمان (ویرایش چهارم)-مدرس: مهندس عبداله محمدی دانلود
سمینار آموزش الزامات و تغییرات ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با رویکرد محاسبات و نحوه تکمیل چک لیست انرژی رشته مکانیک-مدرس: مهندس امید توتونچيان دانلود
سمینار آموزش الزامات و تغییرات ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با رویکرد محاسبات و نحوه تکمیل چک لیست انرژی رشته برق-مدرسین:دکتر سعید ذوالفقاري مقدم و خانم مهندس مینا حسن زاد آذر دانلود
سمینار آموزشی استاندارد و استانداردسازی مصالح ساختمانی-مدرس: مهندس حسن صبح دل دانلود
نشست علمی آشنایی با الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در معماری-مدرس: مهندس امیرآزاد نیک کار دانلود
سمینار الزامات عمومی گزارش نویسی و شرح مسئولیتهای حقوقی مهندسین ناظر و طراح ساختمان-مدرس: مهندس امیرآزاد نیک کار دانلود
فایل تدریس سمینار آشنایی با بازرسی آسانسورهای کششی، هیدرولیکی و پله های برقی-مدرس مهندس علی رضیعی دانلود
فایل آموزشی دوره تكميلي مميزي انرژي در ساختمان و روش هاي اجرايي مبحث ١٩ مقررات ملي ساختمان(سطح2)-مدرس دکتر احمد فضلی دانلود
فایل تدریس سمینار آموزشی FTTH ( شبکه فیبرنوری تا منازل) و تغییر بستر از شبکه کابل مسی به شبکه فیبر نوری دانلود
سمینار آشنایی با سقف های دهانه بلند و ساختمانهای با سقف های نوین (با نگاه به حادثه فروریزش ساختمان متروپل آبادان)-مدرس دكتر فرزان حداد شرق دانلود
وبینار آموزشی مروری بر مبحث نهم مقررات ملی و تغییرات بعمل آمده نسبت به ویرایش های قبلی-مدرس:دکتر سعید تاريويرديلوي اصل دانلود
فايل آموزشي دوره تكميلي سيستم هاي اطفا حريق اسپرينكلر-مدرس مهندس حسام طاووسي دانلود
فايل آموزشي دوره مقدماتي سيستم هاي اطفا حريق اسپرينكلر-مدرس مهندس حسام طاووسي دانلود
فايل تدريس وبينار تفسير نتايج دفترچه مطالعات ژئوتكنيك و استفاده از نتايج آن در تحليل و طراحي سازه ها در نرم افزارهاي ETABS,SAFE-مدرس مهندس عليرضا محمدزاده دانلود
فايل كارگاه تخصصي1و2 تابلوهاي برق-مدرس مهندس سجاد جليل زاده دانلود
فايل وبينار شرح مسئوليتهاي حقوقي،انتظامي و كيفري مهندسين ناظر و طراح ساختمان و نحوه گزارش نويسي مهندسين ناظر-مدرس امير آزاد نيك كار دانلود
وبينار اجراي وال پست-مدرس: دكتر امير حسين خلوتي دانلود