- محتویات اصلی صفحه
سايت

پروانه اشتغال

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > پروانه اشتغال

 اخبار

تغییر شماره حساب جهت واریز عوارض صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
قابل توجه پذیرفته شدگان صلاحیت طراحی رشته معماری تجدید نظر آزمون مهر98
اطلاعیه تمدید پروانه های اشتغال اعضا
قابل توجه مهندسان طراح عضو سازمان
شرایط اولیه لازم جهت اخذ پروانه اشتغال به کار طراحی حقوقی موضوع ماده14 و تبصره 4 ماده11
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون مهرماه 98
نامه شماره240/116/98 مورخ29/3/98 در خصوص فارغ التحصیلان رشته مدیریت پروژه
نامه شماره251/116/98مورخ29/3/98 در خصوص فارغ التحصیلان با میانگین کل نمرات کمتر از 12
آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها ابلاغی مورخ97/10/29
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها 97/02/16
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/05/25
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/10/12
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها96/08/06
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن وساختمان
قابل توجه فارغ التحصيلان رشته كارشناسي پيوسته مهندسي الكترونيك

 فرم ها

مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اولین بار121 KBمدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اولین بار.doc
مدارک لازم جهت صدور ،تمدید و یا ارتقا پایه پروانه سازندگان حقیقی مسکن وساختمان با بخشنامه اصلاحی19 KBمدارک لازم جهت صدور ،تمدید و یا ارتقا پایه پروانه  سازندگان حقیقی مسکن  وساختمان با بخشنامه اصلاحی.docx
مدارك لازم جهت اخذ پروانه اشتغال حقوقي خدمات فني آزمايشگاهي بر اساس اصلاحيه 914005574519 KBمدارك لازم جهت اخذ پروانه اشتغال حقوقي خدمات فني آزمايشگاهي بر اساس اصلاحيه 9140055745.docx
مدارک لازم جهت صدور، تمدید ویا ارتقا پایه پروانه سازندگان حقیقی مسکن وساختمان17 KBمدارک لازم جهت صدور، تمدید ویا ارتقا پایه پروانه  سازندگان حقیقی مسکن وساختمان.docx
مدارک لازم جهت صدور ،تمدید و یا ارتقا پایه پروانه سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان با بخشنامه اصلاحی17 KBمدارک لازم جهت صدور ،تمدید و یا ارتقا پایه پروانه سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان با بخشنامه اصلاحی.docx
مدارک لازم جهت صدور ،تمدید و ارتقا پایه سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان21 KBمدارک لازم جهت صدور ،تمدید و ارتقا پایه سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان.docx
مدارک لازم جهت تمدید ،ارتقا پایه و اضافه نمودن صلاحیت جدید104 KBمدارک لازم جهت تمدید ،ارتقا پایه و اضافه نمودن صلاحیت جدید.doc
مدارک لازم جهت تاسیس ،تمدید و اعمال تغییرات مجوز دفتر طراحی220 KBمدارک لازم جهت تاسیس ،تمدید و اعمال تغییرات مجوز دفتر طراحی.doc
مدارک لازم جهت اخذ صلاحیت پروانه اشتغال حقوقی موضوع ماده 14 و تبصره چهار ماده1164 KBمدارک لازم جهت اخذ صلاحیت پروانه اشتغال حقوقی موضوع ماده 14 و تبصره چهار ماده11.docx
فرم تعهد اخلاق حرفه ای399 KBفرم تعهد اخلاق حرفه ای.jpg
خوداظهاری شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحیت سازنده حقوقی47 KBخوداظهاری شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحیت سازنده حقوقی.pdf
فرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي20 KBفرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي.PDF
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط