- محتویات اصلی صفحه
سايت

پروانه اشتغال

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > پروانه اشتغال

 اخبار

مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها 97/02/16 New
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/05/25
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/10/12
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها96/08/06
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن وساختمان
قابل توجه فارغ التحصيلان رشته كارشناسي پيوسته مهندسي الكترونيك

 فرم ها

مدارك لازم جهت تمديد و ارتقا پروانه72 KBمدارك لازم جهت تمديد و ارتقا پروانه.pdf
مدارك لازم جهت تمديد مجوز دفتر طراحي105 KBمدارك لازم جهت تمديد مجوز دفتر طراحي.pdf
مدارک لازم جهت تاسیس دفاتر طراحی واعمال تغییرات100 KBمدارک لازم جهت تاسیس دفاتر طراحی واعمال تغییرات.pdf
فرم تعهد399 KBفرم تعهد.jpg
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت47 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت
Microsoft Word - Document in فرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي20 KBMicrosoft Word - Document in فرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي.PDF
Microsoft Word - Document in فرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي55 KBMicrosoft Word - Document in فرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي.PDF
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت46 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي با بخشنامه اصلاحي33 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي با بخشنامه اصلاحي
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي با بخشنامه اصلاحي37 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي با بخشنامه اصلاحي
مدارك صدور پروانه براي اولين بار88 KBمدارك صدور پروانه براي اولين بار.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط