- محتویات اصلی صفحه
سايت

پروانه اشتغال

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > پروانه اشتغال

 اخبار

قابل توجه پذیرفته شدگان صلاحیت طراحی رشته معماری تجدید نظر آزمون مهر98
اطلاعیه تمدید پروانه های اشتغال اعضا
قابل توجه مهندسان طراح عضو سازمان
شرایط اولیه لازم جهت اخذ پروانه اشتغال به کار طراحی حقوقی موضوع ماده14 و تبصره 4 ماده11
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون مهرماه 98
نامه شماره240/116/98 مورخ29/3/98 در خصوص فارغ التحصیلان رشته مدیریت پروژه
نامه شماره251/116/98مورخ29/3/98 در خصوص فارغ التحصیلان با میانگین کل نمرات کمتر از 12
آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها ابلاغی مورخ97/10/29
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها 97/02/16
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/05/25
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/10/12
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها96/08/06
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن وساختمان
قابل توجه فارغ التحصيلان رشته كارشناسي پيوسته مهندسي الكترونيك

 فرم ها

مدارک لازم جهت تمدید وارتقا پایه پروانه اشتغال و اضافه نمودن صلاحیت جدید73 KBمدارک لازم جهت تمدید وارتقا پایه پروانه اشتغال و اضافه نمودن صلاحیت جدید.pdf
مدارك لازم جهت اخذ و تمديد واعمال تغییرات در ترکیب اعضا برای دفاتر طراحي106 KBمدارك لازم جهت اخذ و تمديد واعمال تغییرات در ترکیب اعضا برای   دفاتر طراحي.pdf
فرم تعهد اخلاق حرفه ای399 KBفرم تعهد اخلاق حرفه ای.jpg
خوداظهاری شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحیت سازنده حقوقی47 KBخوداظهاری شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحیت سازنده حقوقی.pdf
مدارک لازم جهت اخذ پروانه مشاور ماده 11 و ماده14102 KBمدارک لازم جهت اخذ پروانه مشاور ماده 11 و ماده14.pdf
مدارك لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی براي اولين بار88 KBمدارك لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی براي اولين بار.pdf
فرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي20 KBفرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي.PDF
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت47 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت46 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي با بخشنامه اصلاحي33 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي با بخشنامه اصلاحي
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي با بخشنامه اصلاحي37 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي با بخشنامه اصلاحي
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط