- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

صندوق قرض الحسنه

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > صندوق قرض الحسنه > اخبار > آگهی لغو مجمع فوق العاده به تاریخ 1398/08/13  

اخبار: آگهی لغو مجمع فوق العاده به تاریخ 1398/08/13

 

آگهی لغو مجمع فوق العاده به تاریخ 1398/08/13 

متن خبر

 
پیوست ها
عضو محترم صندوق قرض الحسنه نظام مهندسی.pdf    
زمان ایجاد 2019/10/24 01:33 ب.ظ  توسط شاهینی 
زمان آخرین تغییر 2019/10/24 01:33 ب.ظ  توسط شاهینی