- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

صندوق قرض الحسنه

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > صندوق قرض الحسنه

 اخبار

اساسنامه پیشنهادی
تصویر اساسنامه قبلی صندوق قرض الحسنه
تغییرات پیشنهادی هیئت مدیره برای مواردی از اساسنامه قبلی صندوق
توجه
آگهی دعوت به مجمع نوبت سوم صندوق قرض الحسنه1395/12/16
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده (نوبت دوم) 95/11/16
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده (نوبت اول) 95/10/23
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده (نوبت اول) 95/10/21
ترازنامه سال 94
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم) 95/08/25
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت اول) 95/08/2
اعضای هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه
لیست کاندیدا
اعضاي هيئت مديره صندوق قرض الحسنه

 تابلوی اعلانات

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)
انواع تسهیلات
شرايط عضويت
تاريخچه صندوق
لیست نامزد های هیئت مدیره و بازرس قانونی صندوق به ترتیب الفبا
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده (نوبت سوم)
ترازنامه (بیلان)93
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)
تلفن گوياي صندوق

 فرم ها

شرایط عضویت40 KBشرایط عضویت.doc
فرم درخواست عضویت37 KBفرم درخواست عضویت.doc
قرارداد پرداخت تسهيلات17 KBقرارداد پرداخت تسهيلات.pdf
خروج از عضويت25 KBخروج از عضويت.pdf
فرم درخواست وام39 KBفرم درخواست وام.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط