- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > تابلوی اعلانات > الزام بيمه نامه مسئوليت مجري ومالك  

تابلوی اعلانات: الزام بيمه نامه مسئوليت مجري ومالك

عنوان

الزام بيمه نامه مسئوليت مجري ومالك 

متن

همكاران محترم به اطلاع مي رساند:
مطابق مصوبات سازمان مقررگرديد عقدقرارداد مجريان وخروج نقشه ازسازمان منبعد منوط به ارائه بيمه نامه مسئوليت مجري ومالك همراه باقرارداد مي باشد ولي شروع تعهدات بيمه گر ازتاريخ اخذپروانه ساختماني خواهدبود.

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2013/08/24 10:53 ق.ظ  توسط سوزان صعودی 
زمان آخرین تغییر 2013/08/24 10:53 ق.ظ  توسط سوزان صعودی