- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > تابلوی اعلانات > قابل توجه مجريان ذيصلاح  

تابلوی اعلانات: قابل توجه مجريان ذيصلاح

عنوان

قابل توجه مجريان ذيصلاح 

متن

برابرمصوبه مورخه 18/8/92هيئت رئيسه دفتراروميه مقرر گرديد قراردادهاي مجريان با مالكان همانند قراردادهاي نظارت دردفتراسنادرسمي تاييدصحت امضا وثبت گردند.

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2013/11/25 09:02 ق.ظ  توسط سوزان صعودی 
زمان آخرین تغییر 2013/11/25 09:02 ق.ظ  توسط سوزان صعودی