- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > تابلوی اعلانات > مصوبه مورخه 18/8/93 هيئت مديره سازمان  

تابلوی اعلانات: مصوبه مورخه 18/8/93 هيئت مديره سازمان

عنوان

مصوبه مورخه 18/8/93 هيئت مديره سازمان 

متن

1-برابر اين مصوبه مقرر گرديد در خصوص ساختمان هايي كه داراي ازبيلت و مازاد واضافه احداثي هستند تعداد كار تا 25 % تغييرات لحاظ نگردد و فقط متراژ لحاظ گردد و در صورت عدم وجود صلاحيت ، ازمجري دوم استفاده شود.
2-چنانكه ازبيلت واضافه احداثي توسط مجري دوم تاييد گردد هر مجري مسئوليت قسمت اجرا شده توسط خود را داشته و در پايان كار وشناسنامه فني تاييد هردو مجري اخذ گردد.

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2014/11/17 08:42 ق.ظ  توسط سوزان صعودی 
زمان آخرین تغییر 2014/11/17 08:42 ق.ظ  توسط سوزان صعودی