- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > تابلوی اعلانات > مصوبات جلسه مورخه 28/10/94 هيئت مديره سازمان استان در خصوص مجريان ذيصلاح  

تابلوی اعلانات: مصوبات جلسه مورخه 28/10/94 هيئت مديره سازمان استان در خصوص مجريان ذيصلاح

عنوان

مصوبات جلسه مورخه 28/10/94 هيئت مديره سازمان استان در خصوص مجريان ذيصلاح 

متن

اطلاعيه
 
1- مطابق نامه شماره 16331/ص/94 سازمان استان آزاد سازي ظرفيت و مسئوليت مجريان ذيصلاح بر اساس نامه مورخه 25/5/94 اداره كل محترم راه و شهرسازي انجام خواهد شد.( قرارداد ها و مسئوليت همه پروژه ها تا پايان كار و صرفا آزاد سازي ظرفيت و سهميه مربوط به پروژه ها در مقطع پايان كار اسكلت و سفت كاري مي باشد )
2-مطابق نامه شماره 16329/ص/ 94 مورخه 30/10/94 سازمان استان در خصوص تعرفه مجريان ذيصلاح ، صورتجلسه شماره 7446/ص/94 مورخه 11/5/94 فيمابين سازمان نظام مهندسي استان و سازمان امور مالياتي  مبناي قراردادهاي مجري و مالك خواهد بود.

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/01/24 08:58 ق.ظ  توسط سوزان صعودی 
زمان آخرین تغییر 2016/01/24 09:15 ق.ظ  توسط سوزان صعودی