- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > تابلوی اعلانات > مصوبه جلسه مورخه 19/7/95 در خصوص لزوم معرفي سازنده ذيصلاح براي ساختمانهاي مثبوته قبل ار تاريخ 1/8/93 در سازمان  

تابلوی اعلانات: مصوبه جلسه مورخه 19/7/95 در خصوص لزوم معرفي سازنده ذيصلاح براي ساختمانهاي مثبوته قبل ار تاريخ 1/8/93 در سازمان

عنوان

مصوبه جلسه مورخه 19/7/95 در خصوص لزوم معرفي سازنده ذيصلاح براي ساختمانهاي مثبوته قبل ار تاريخ 1/8/93 در سازمان 

متن

مقررگرديد ساختمان هايي كه فاقد مجري بوده و قبل از مورخه 1/8/93 در سازمان به ثبت رسيده اند و بر اثر اضافه احداثي يا در مرحله صدور پايان كار شامل بكارگيري مجري ذيصلاح مي شوند معرفي مجري ذيصلاح الزامي بوده و هر قرارداد يك ظرفيت كاري به مدت 50 درصد قرارداد با توجه به گروه ساختماني براي مجري ذيصلاح محسوب و سالانه فقط مجوز عقد يك مورد قرارداد مشابه را دارد.

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/10/25 10:06 ق.ظ  توسط سوزان صعودی 
زمان آخرین تغییر 2016/11/26 09:14 ق.ظ  توسط سوزان صعودی