- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > تابلوی اعلانات > مصوبه جلسه مورخه 10/8/95 هيئت مديره سازمان استان در خصوص مسئوليت مجري تا پايان كار  

تابلوی اعلانات: مصوبه جلسه مورخه 10/8/95 هيئت مديره سازمان استان در خصوص مسئوليت مجري تا پايان كار

عنوان

مصوبه جلسه مورخه 10/8/95 هيئت مديره سازمان استان در خصوص مسئوليت مجري تا پايان كار 

متن

1-دركليه ساختمان هايي كه مجري ذيصلاح به هر دليل از ابتداي شروع عمليات مشخص نگرديده است و در تداوم اجراي عمليات ساختماني مشمول معرفي مجري مي گردد ، مجري ذيصلاحي كه خاتمه عمليات را تاييد مي كند عهده دار مسئوليت تكميل تمامي قسمت هاي مربوطه در دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فني  و ملكي مي باشد.
2- بر اساس مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ، مسئوليت اجراي عمليات و تاييد صحت عمليات انجام يافته تا اتمام كل عمليات اجرا بر عهده مجري ذيصلاح قرارداد مي باشد.

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/11/07 12:28 ب.ظ  توسط سوزان صعودی 
زمان آخرین تغییر 2016/11/26 09:06 ق.ظ  توسط سوزان صعودی