- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > تابلوی اعلانات > اطلاعيه  

تابلوی اعلانات: اطلاعيه

عنوان

اطلاعيه 

متن

اطلاعيه

كليه سازندگان موظف ميباشند بعد از عقد قرارداد در مرحله اجراي عمليات ساختماني  فرم هاي صورت جلسات 5 مرحله ايي را به موقع و بر اساس مراحل پيشرفت اجراي كار به همراه آزمايشات بتن و جوش پس از تائيد ناظر مربوطه به سازمان استان تحويل نمايند .

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2011/02/09 01:48 ب.ظ  توسط سوزان صعودی 
زمان آخرین تغییر 2011/02/17 10:29 ق.ظ  توسط سوزان صعودی