- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > اخبار > مصوبه مورخه 8/6/95 هيات مديره سازمان استان در خصوص لزوم عقد قرارداد راسا توسط مديرعامل شركت  

اخبار: مصوبه مورخه 8/6/95 هيات مديره سازمان استان در خصوص لزوم عقد قرارداد راسا توسط مديرعامل شركت

 

مصوبه مورخه 8/6/95 هيات مديره سازمان استان در خصوص لزوم عقد قرارداد راسا توسط مديرعامل شركت 

متن خبر

برابر مصوبه هيات مديره سازمان استان  ، منبعد هرگونه وكالت رسمي و غير رسمي جهت عقد قرارداد از جانب مدير عامل يا صاحبان امضاي مجاز ، قابل قبول نمي باشد.
 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/09/14 09:23 ق.ظ  توسط سوزان صعودی 
زمان آخرین تغییر 2016/11/26 09:17 ق.ظ  توسط سوزان صعودی