- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > اخبار > آيين نامه ايمني امور پيمانكاري  

اخبار: آيين نامه ايمني امور پيمانكاري

 

آيين نامه ايمني امور پيمانكاري  

متن خبر

همكاران محترم عطف به نامه شماره 13846 مورخه 2/7/93 اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان آذربايجان غربي جهت اطلاع از آيين نامه ايمني امور پيمانكاري مصوب شوراي عالي حفاظت فني موضوع ماده 86 قانون كار به انجمن صنفي كارفرمائي مجريان ذيصلاح وسازندگان مسكن وساختمان به آدرس اروميه - خيابان عمار- خيابان حج - پلاك 8 مراجعه نمايند.
 
پیوست ها
زمان ایجاد 2014/10/06 08:39 ق.ظ  توسط سوزان صعودی 
زمان آخرین تغییر 2014/10/06 08:39 ق.ظ  توسط سوزان صعودی