- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن

 اخبار

ابلاغ ويرايش جديد مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان (به پيوست فايل مراجعه گردد)
مصوبه مورخه 8/6/95 هيات مديره سازمان استان در خصوص لزوم عقد قرارداد راسا توسط مديرعامل شركت
انتشار قرارداد هاي پيمان مديريت مجلد
مصوبه مورخه 1/10/93 در خصوص افزودن ماده 66 به قرارداد مجري
ابلاغيه مورخه 4/10/93 در خصوص مصوبات هيئت محترم چهارنفره
آيين نامه ايمني امور پيمانكاري
بيمه مسئوليت مدني مجريان

 تابلوی اعلانات

لزوم ارائه ديتيل هاي مهاربندي داخلي و پيراموني
ويرايش دوم مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان با موضوع " علائم و تابلو ها"
مصوبه جلسه مورخه 19/7/95 در خصوص لزوم معرفي سازنده ذيصلاح براي ساختمانهاي مثبوته قبل ار تاريخ 1/8/93 در سازمان
مصوبه جلسه مورخه 10/8/95 هيئت مديره سازمان استان در خصوص مسئوليت مجري تا پايان كار
مصوبات جلسه مورخه 28/10/94 هيئت مديره سازمان استان در خصوص مجريان ذيصلاح
مصوبه مورخه 18/8/93 هيئت مديره سازمان
قابل توجه مجريان ذيصلاح
اطلاعيه درخصوص زمان آزادسازي ظرفيت اشتغال مجريان حقوقي
الزام بيمه نامه مسئوليت مجري ومالك
تعرفه هزينه ساخت وساز هرمترمربع بنا سال92
فرم ثبت نام دوره هاي ارتقا ء پايه سازندگان مسكن وساختمان
اطلاعيه
فعاليت درپروژه هاي مسكن مهر

 دستورالعمل ها و بخشنامه ها

تابلو43 KBتابلو.doc
اطلاعيه31 KBاطلاعيه.doc
بخشنامه جديد سازندگان109 KBبخشنامه جديد سازندگان.PDF

 فرم ها

صورتجلسه تحويل و پيشرفت كار43 KBصورتجلسه تحويل و پيشرفت كار.doc
تعليق قرارداد69 KBتعليق قرارداد.doc
تعهدنامه ارائه بموقع صورتجلسات42 KBتعهدنامه ارائه بموقع صورتجلسات.doc
فرم بازديد اوليه سازنده ذيصلاح-فرم319 KBفرم بازديد اوليه سازنده ذيصلاح-فرم3.docx
فسخ قرارداد74 KBفسخ قرارداد.doc
مجريان محترم خواهشمنداست قبل از تحويل قرارداد نكات زيررا رعايت فرمايند40 KBمجريان محترم خواهشمنداست قبل از تحويل قرارداد نكات زيررا رعايت فرمايند.doc
-تعهد آگاهي از بيمه نامه-فرم شماره577 KB-تعهد آگاهي از بيمه نامه-فرم شماره5.doc
-شماره1-فرم معرفي سرپرست كارگاه19 KB-شماره1-فرم معرفي سرپرست كارگاه.docx
-شماره2 -خلاصه پرونده79 KB-شماره2 -خلاصه پرونده.doc
-فرم 4-تعهد ارائه صورتجلسات39 KB-فرم 4-تعهد ارائه صورتجلسات.docx
الحاقيه قراردادي19 KBالحاقيه قراردادي.docx
قرارداد اجراي ساختمان پيمان مديريت345 KBقرارداد اجراي ساختمان پيمان مديريت.pdf
فرم معرفي سرپرست كارگاه( جديد)16 KBفرم معرفي سرپرست كارگاه( جديد).docx
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط

  مسكن و ساختمان