- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > فرم ها  

فرم ها

Modify settings and columns
  
نمایش: 
-تعهد آگاهي از بيمه نامه-فرم شماره477 KB-تعهد آگاهي از بيمه نامه-فرم شماره4.doc
تعليق قرارداد69 KBتعليق قرارداد.doc
فرم بازديد اوليه سازنده ذيصلاح-فرم319 KBفرم بازديد اوليه سازنده ذيصلاح-فرم3.docx
فسخ قرارداد74 KBفسخ قرارداد.doc
مجريان محترم خواهشمنداست قبل از تحويل قرارداد نكات زيررا رعايت فرمايند40 KBمجريان محترم خواهشمنداست قبل از تحويل قرارداد نكات زيررا رعايت فرمايند.doc
-شماره1-فرم معرفي سرپرست كارگاه19 KB-شماره1-فرم معرفي سرپرست كارگاه.docx
-شماره2 -خلاصه پرونده79 KB-شماره2 -خلاصه پرونده.doc
الحاقيه قراردادي19 KBالحاقيه قراردادي.docx
قرارداد اجراي ساختمان پيمان مديريت345 KBقرارداد اجراي ساختمان پيمان مديريت.pdf