مدیریت آموزش، توسعه و پژوهش

سامانه نظام جامع فاز ۲ - بخش آموزش (ثبت نام و پرداخت دوره)

https://cedoapp.wa-nezam.org


با همان نام کاربری و رمز سامانه نظام جامع وارد شوید.

اطلاعیه‌ها


اطلاعیه سمینارها و دوره های تخصصی

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

    آرشیو اطلاعیه‌ها