نام نام خانوادگی: فریدون نقیبی
سمت: دبیر سازمان
رشته: مهندسي نقشه برداري

شماره‌های تماس

- 09144473326

وب سایت:

آدرس ایمیل

fereydoon.naghibi@Yahoo.com